Fylkestinget behandlet i dag en høringsuttalelse fra fylkeskommunen vedrørende en rapport fra Fylkesordfører/-rådslederkollegiet og en rapport fra KS, som begge omhandler den kommende forvaltningsreformen. Fylkestinget vektlegger at det må være et overordnet mål for forvaltningsreformen at kommunesektoren samlet sett styrkes. Oppgaveløsningen bør skje på laveste effektive nivå. Videre støttes prinsippet om sterke regioner.”


 

av admin, publisert 26. april 2006 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)