Regjeringen har nå besluttet at valgdagen for neste års fylkestingsvalg og valg til kommunestyrer legges til mandag 10. september. Det enkelte  kommunestyret kan vedta at det i vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 9. september 2007. Regjeringen har også bestemt at det skal avholdes valg til fylkestinget i 2007 på ordinær måte, selv om det er et mål å erstatte dagens fylkeskommuner med nye regioner fra 2010.
 

Det er tidligere meddelt fra regjeringen at den viktigste begrunnelsen for at det bør avholdes valg til fylkestinget i 2007 på ordinær måte, er at noe annet kan oppfattes som et brudd på den ”kontrakten” som ble inngått mellom velger og representant ved valget i 2003. I et valg gir velgerne politikerne et mandat til å representere seg for en fireårsperiode og etter denne perioden skal velgerne ha muligheter til å kunne velge nye representanter. Dette er et viktig prinsipp i demokratiet.

av Torkelsen, Jan, publisert 3. april 2006 | Skriv ut siden