Fylkestinget mener at lokal styring, som en får gjennom bruk av rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag, vil kunne styrke den lokale og regionale betydning vassdraget har for landsdelen. Det anbefales at det opprettes et regionalt vassdragsråd for elven, der ulike parter som har interesser i tilknytning til elven deltar.
Tovdalselva er den eneste større elven på sørøstlandet der selve hovedelven renner fra fjell til fjord uten kraftinngrep. Hovedelven er 143 km lang. Vassdraget nord for Herrefossfjorden er allerede tatt inn i Verneplan for vassdrag. Nåværende forslag omfatter vassdraget videre fra Herrefossfjorden og ned til utløpet ved Kristiansand.

av Torkelsen, Jan, publisert 26. april 2006 | Skriv ut siden