Fylkestinget ser det som positivt at Marnardal kommune har lagt frem forslag til revidert arealdel av kommuneplan. Planen sikrer en forutsigbar arealpolitikk. Den vil være et godt styringsverktøy for Marnardal kommunes arealforvaltning.
Fylkestinget er positivt til et samarbeidsprosjekt med fylkeskommunen knyttet til stedsutvikling i Marnardal kommune. I prosjektet vil fylkeskommunen bidra med både faglige og økonomiske ressurser.
Gjeldende kommuneplan for Marnardal kommune ble vedtatt 16. februar 2002. Den består av en langsiktig samfunnsdel og et juridisk bindende arealplankart. Det er bare kommuneplanens arealdel som nå er rullert og lagt ut til offentlig høring.

av admin, publisert 26. april 2006 | Skriv ut siden