Fylkestinget besluttet i går enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal kjøpe inntil 750 aksjer i Sørlandets Teknologisenter AS (STS). Aksjene kjøpes til en tegningskurs på 2000 kroner per aksje for til sammen 1,5 millioner kroner. STS finansierer kommersialiseringstjenester til produkt- og forretningsideer. Videre er selskapet operatør for Norges forskningsråd sitt FORNY-Sør (forskningsbasert nyskaping i landsdelen) og for SIVAs inkubatorprogram.


 

STS har som mål å bli en regional nyskapingsaktør for hele landsdelen. Legitimiteten til selskapet for å inneha en slik rolle vil kunne styrkes dersom begge fylkeskommunene tar del i eierskapet. Aust-Agder fylkeskommune er indirekte på eiersiden gjennom Aust-Agder Næringsselskap AS som har 51 prosent av aksjene.
I Vest-Agder har selskapet eierandeler i og/eller avtale med Kristiansand Kunnskapspark, Vennesla Vekst, Lygna Næringshage, Sørlandets Industrisenter og Sjøsanden Næringshage.

av Torkelsen, Jan, publisert 26. april 2006 | Skriv ut siden