Fylkesutvalget bevilget i dag 400.000 kroner til prosjektet ”Sørlandet i nye medier”. Prosjektets visjon er å bidra til at Sørlandet kan bli et senter for digitalisering og distribusjon av medierikt innhold om kulturarv og kystkultur. Det skal gi befolkningen i landsdelen nye identitetsskapende kulturopplevelser og tilgang på ny kunnskap om landsdelen. Videre skal det profilere Sørlandet i nye medier og skape forretningsmessig virksomhet rundt digital publisering.


 

Prosjektet ble satt på dagsorden i et samarbeidsprosjekt mellom blant annet Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune om utenrikskulturell profilering i 2004 og 2005. Det bygger på en spennende ide om å utnytte nye medier i profilering og markedsføring av landsdelen og samtidig bidra til å utvikle dette som et forretningskonsept med base i Kristiansand. Prosjektet faller inn under kategorier som kompetanseutvikling, opplevelsesindustri og kulturbasert næringsutvikling. Det er noe av grunnlaget for at både Sørlandets Kompetansefond og Cultiva gir støtte til prosjektet.
Prosjektet vil bygge videre på og effektivisere de ressurser som allerede er nedlagt i digitalisering av innhold som blant annet Kristiansand kommune har utført. Det vil også bygge på den kompetanse og erfaring fra filmproduksjon og filmdistribusjon som er opparbeidet på Sørlandet og også det nyetablerte Kulturnett Vest-Agder som er en del av en nasjonal struktur for formidling av kultur på internett.

av Torkelsen, Jan, publisert 5. april 2006 | Skriv ut siden