En ny forskrift om offentlige anskaffelser ble vedtatt i statsråd 7. april. Den gjelder normale innkjøp til både kommunal og fylkeskommunal virksomhet og forsyningssektorene. Fornyings- og administrasjonsdepartementet har sendt ut en pressemelding hvor det fremmes forslag om sanksjoner mot grove brudd på innkjøpsregelverket. Innkjøp som skjer uten konkurranse, i strid med regelverket, kan bli straffet med et gebyr på inntil 15 prosent av innkjøpets verdi. Hensikten er å motvirke kameraderi og korrupsjon.
 

av Torkelsen, Jan, publisert 18. april 2006 | Skriv ut siden