På vårparten neste år vil Stortinget ha vedtatt en ny kulturlov. Kulturminister Trond Giske presenterte på en konferanse i Oslo før helgen formålet og noe om innholdet. Den kommende kulturloven skal ikke detaljstyre kommunene og fylkeskommunene. Det som framstår som viktig, er at kulturen får en lovbeskyttelse som skal tydeliggjøre kommunene og fylkeskommunenes ansvar, sa han i følge NTB.

Norsk kulturliv har i flere år krevd en ny lov. Giske tar nå sikte på å gi denne sektoren den samme ammunisjonen som skole, helse og eldreomsorg. Han understreker viktigheten av de samfunnsmålene som kan nås gjennom kulturen. -Kulturen er viktig for helse, for næringsutvikling og for integrering av innvandrere, sa han.
Kulturminister Trond Giske ønsker å ha lovutkastet til den nye kulturloven klar i juni og en høringsfrist til september.

av Torkelsen, Jan, publisert 24. april 2006 | Skriv ut siden