Fylkestinget godkjente i dag enstemmig et skisseprosjekt for den nye Tangen videregående skole som skal bygges langs Otra syd for Lundsbroa i Kristiansand. Skisseprosjektet omfatter et byggeprosjekt med  et samlet brutto areal på 17 300 kvadratmeter beregnet for 940 elever. Brutto investeringsramme for byggeprosjektet settes til 572,7 millioner kroner.  I forbindelse med avhendig av fylkeskommunens eiendommer i Østre Strandgate nr. 59 og nr. 76,  hvor det har vært drevet blant annet husflidskole, sjømannskole og teknisk fagskole, har fylkeskommunen en samlet forventning om 37 millioner kroner i inntekt.

Skisseprosjektet er i tråd med det fylkestinget la opp til i desember i fjor. Brutto investeringsramme fratrukket forventet salg av eiendom utgjør 535,7 millioner kroner som det er tatt høyde for i fylkeskommunens økonomiplan frem til 2009.
Fylkeskommunen får tilbakeført en merverdiavgifts- kompensasjon i tilknytning til byggeprosjektet. Det er tidligere politisk besluttet at denne skal gå til å redusere låneopptakene som må foretas. Samlet er kompensasjonen beregnet til å utgjøre 102,3 millioner kroner.
Skolen planlegges ferdigstilt til skolestart 2009/2010.

av Torkelsen, Jan, publisert 2. mai 2006 | Skriv ut siden