I Frilufts-info 02/05 kan du lese:
Vest-Agder fylkeskommune er en av de fylkeskommuner som bevilger mest til friluftsliv!  
Også i 2005 - som var Friluftlivets år, økte bevilgningene.
Satsing i Romsvika, Søgne kommune var et av de tiltakene som fikk nyte godt av dette.

Men selv om 2005 var Friluftlivets år - en nasjonal markering av friluftsliv - oppga 6 fylkeskommuner at de brukte mindre penger enn året før.
Denne nedgangen ble oppveiet - særlig av Rogaland, men også Vest-Agder sin satsing.

av Egeli, Berit S., publisert 19. april 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer