I Frilufts-info 02/05 kan du lese:
Vest-Agder fylkeskommune er en av de fylkeskommuner som bevilger mest til friluftsliv!  
Også i 2005 - som var Friluftlivets år, økte bevilgningene.
Satsing i Romsvika, Søgne kommune var et av de tiltakene som fikk nyte godt av dette.

Men selv om 2005 var Friluftlivets år - en nasjonal markering av friluftsliv - oppga 6 fylkeskommuner at de brukte mindre penger enn året før.
Denne nedgangen ble oppveiet - særlig av Rogaland, men også Vest-Agder sin satsing.

av Egeli, Berit S., publisert 19. april 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer