Frp har lenge flagget at de vil nedlegge fylkeskommunene og bare ha to forvaltningsnivåer i landet. Fra flere hold i partiet er det imidlertid kommet innspill som gjør at partiet nå vil gjennomføre en intern høring for å avklare partiets strategi i forhold til forvaltningsreformen. I sist fylkesutvalgsmøte gjorde Frp’s gruppeleder i Vest-Agder fylkesting Arild Birkenes det klart at partiet vil forholde seg konstruktivt til den pågående og kommende debatten om innhold, organisering og geografisk deling av landet i regioner. I et slikt sekundærstandpunkt fra partiets side fremhevet Birkenes en del prinsipper dette må baseres på. Det viser at det er krefter i partiet som har tanker om mer enn to forvaltningsnivåer.

av Torkelsen, Jan, publisert 20. april 2006 | Skriv ut siden