Like før påske ble det i Aftenposten kjent at kommunalminister Åslaug Haga vil foreta en omfattende slankeprosess av landets fylkesmannsembeter i forbindelse med regionreformen. Det synes klart at Haga vil at alle saker som innebærer politisk skjønn, skal flyttes fra fylkesmennene til det folkevalgte regionnivået. -Jeg ser for meg et fylkesmannsembete som er svært forskjellig fra i dag, og det er ikke sikkert det blir like attraktivt å være fylkesmann i framtiden, sier hun.

Fylkesmennenes ansvar for miljø og landbruk skal over til de folkevalgte regionene. Dette innebærer at fylkesmennene kan miste nærmere en tredel av sine ansatte i forbindelse med forvaltningsreformen.
Kommunaldepartementet har fått klare signaler fra de regionale høringskonferansene som er gjennomført over hele landet i vinter om at lokalpolitikerne ønsker å kutte i fylkesmennenes virksomhetsområder.
Kommunalministeren bekrefter nå at store deler av miljøvern- og landbruksavdelingene skal overføres til regionene. Fylkesmennenes oppgave bli å forestå klagebehandling og tilsyn. De skal passe på at statens politikk blir gjennomført på lokalt og regionalt nivå. Det kan bli aktuelt å gi fylkesmennene veiledningsoppgaver overfor kommunene.

av Torkelsen, Jan, publisert 18. april 2006 | Skriv ut siden