Hvor tilgjengelig er egentlig din bedrift? Er dine produkter bookbare via internett? Har du valgt de riktige distribusjonskanalene? Dette er noen av utfordringene som settes på dagsorden på en stor reiselivskonferanse på Sørlandet som arrangeres i Lyngal kulturhus 4. mai. Det er Region Lister som sammen med Sørlandet Reiseliv arrangerer konferansen som er for hele reiselivsnæringen i landsdelen. Konferansen er et ledd i prosjektet ”Kompetanseheving i reiselivsnæringen” som Region Lister har jobbet med det siste året.

 

Det tas nå sikte på å få til en ordning med en årlig konferanse for reiseliv på Sørlandet. Region Lister har tatt initiativet i år.
Konferansen vil fokusere på noen av de aller viktigste utfordringene reiselivsvirksomhetene står overfor i årene som kommer; distribusjon, tilgjengelighet og salgbarhet av reiselivsprodukter. Foredragsholderne kommer fra både Sørlandet og andre deler av landet.
Påmeldingsfristen til konferansen er 7. april. Påmelding foretas på www.sorlandet-reiseliv.no eller på telefon 38 32 69 95.

av Torkelsen, Jan, publisert 4. april 2006 | Skriv ut siden