Alle busser, utenom bybusser skal ha minst to sitteplasser som har godkjent sikringsutstyr (barnesete) for barn som er yngre enn tre år. Dersom det er flere barn på bussen, skal bilbelte benyttes. Dette går frem av forskriftsendringene som Samferdselsdepartementet har fastsatt. Endringene skal settes i verk fra 1. januar 2008.

av Torkelsen, Jan, publisert 28. april 2006 | Skriv ut siden