- Regjeringa gjer framlegg om ei tilleggsløyving på 40 millionar kroner til rassikring på vegnettet. Dette beløpet kjem i tillegg til auken på 50 millionar kroner som vart vedteken av Stortinget i desember i fjor, etter framlegg frå Stoltenberg-regjeringa, opplyser samferdselsminister Liv Signe Navarsete i en pressemelding fra Samferdseldepartementet. 10 av millionene bevilges til strekningen Aunevik – Bukkesteinen på riksvei 43 mellom Lyngdal og Farsund. De er en del av finansieringen av overskridelsene i Listerpakken

 

av Torkelsen, Jan, publisert 12. mai 2006 | Skriv ut siden