Vest-Agder fylkeskommune bevilger 300.000 kroner til gjennomføring av Trebiennalen 2006. Det besluttet et enstemmig hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag. Det ble også vedtatt at det skal utdeles en Sørlandets trepris.  Siden 2004 har fylkeskommunen arbeidet med å utvikle kultur og næring basert på tre som materiale gjennom prosjektet Trebiennalen 2006. Formålet er å synliggjøre Agder som en viktig region når det gjelder tre, både med hensyn til tidligere bruk og i forhold til potensialet for fremtidsrettet næring gjennom å stimulere til mer bruk av tre, bedre bruk av tre og ny og innovativ bruk av tre.

 

I prosjektet legges det opp til at det skal arrangeres en større konferanse med utstillinger annet hvert år – Trebiennalen. Den første konferansen arrangeres i Kristiansand 7. til 9. september i år.
Trebiennalen er et felles løft mellom Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-Agder, landbruksavdelingen, Fylkesmannen i Aust-Agder, landbruksavdelingen samt Innovasjon Norge, avdeling Agder. Organisatorisk er prosjektansvaret lagt til Regionalavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune, som også har ansvar for prosjektledelsen. Det er intensjonen at Aust-Agder fylkeskommune skal overta prosjektansvaret når det neste arrangementet skal avvikles i 2008 i Arendal.

av Torkelsen, Jan, publisert 1. juni 2006 | Skriv ut siden