I revidert nasjonalbudsjett blir det foreslått å bevilge 50 millioner kroner til utvikling og bruk av digitale verktøy i videregående opplæring. Dette skal bidra til å få ned kostnadene til læremidler for den enkelte elev. -Når det gjelder innføringen av gratis læremidler i videregående opplæring vil Regjeringen komme tilbake til valg av modell i forslaget til statsbudsjett for 2007, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Bevilgningen på 50 millioner kroner skal sette fylkeskommunene i stand til å anskaffe eller selv å utvikle gratis digitale læremidler. Fylkeskommunene vil få anledning til å søke om midler til dette.
De som kan vise til gode planer for bruk av digitale læremidler, vil få tildelt midler.
Satsingen på digitale læremidler betegnes som viktig for gjennomføringen av Kunnskapsløftet, der utviklingen av grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy står sentralt.
Øystein DjupedalA– Jeg tror denne satsingen kommer til å bety mye for utviklingen av norske læremidler. Tilbudet vil bli mer mangfoldig, og lærerne vil få økt frihet i valg av undervisningsmetoder. Det vil være en positiv utvikling, sier Øystein Djupedal. Han viser til at de fleste skolene nå bruker digitale læringsplattformer og at stadig flere fylker går inn på ordninger som sikrer bærbare PCer til alle elever.

av Torkelsen, Jan, publisert 15. mai 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer