Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø anbefaler ikke at det etableres forbindelsesvei mellom Bortelid og Ljosland i Åseral kommune. Dette begrunnes med høy kostnad, store landskapsmessige konsekvenser og lav nytteverdi. Kommunen har utarbeidet en plan for en slik veiforbindelse. Hovedutvalget går ikke inn for fylkeskommunal innsigelse til denne. Dersom Åseral kommune vil realisere veien ved etappevis utbygging, vil ikke fylkeskommunen motsette seg det. Saken skal videre til fylkesutvalget og fylkestinget.


 

av Torkelsen, Jan, publisert 31. mai 2006 | Skriv ut siden