Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal gi Audnedal kommune et økonomisk tilskudd til erverv av arealer til friluftsformål på Byremo. Ervervet vil sikre allmennhetens friluftsliv. Tilskuddet som totalt er på 500.000 kroner utgjør halvparten av ervervskostnadene. Audnedal kommune dekker den andre halvparten. Ervervet av områdene er i tråd med regionalpolitiske føringer i fylkesdelplan for idrett og friluftsliv.


 

av Torkelsen, Jan, publisert 3. mai 2006 | Skriv ut siden