Fylkesutvalget fulgte i dag enstemmig opp et vedtak som hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø også gikk inn for i forrige uke om at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra til videreutvikling av Kjevik lufthavn i Kristiansand. Det innebærer at fylkeskommunen skal delta aktivt i en planprosess for videreutvikling av lufthavnen og omkringliggende arealer.  Arbeidet omfatter både en konsekvensutredning og en reguleringsplan.


 

Vest- Agder fylkeskommune går inn med inntil 334.000 kroner. Det utgjør en tredjedel av kostnadene til prosjektet. De to andre partene i arbeidet Avinor og Kristiansand kommune finansierer resten.
Det er mange utbyggingsplaner på og omkring flyplassen. Dette gjelder blant annet utenlandsterminal, parkeringshus og nytt tårn. Videre er det planer om lokaliteter til eventuell fremtidig flygerutdanning og et mulig nytt hotell. Forsvaret ønsker også å foreta en planmessig gjennomgang av deres areal. Nye sikkerhetskrav fra EU krever utvidelse av rullebanen i både lengde og bredde. Det arbeides i tillegg med å samordne utvidelsen av rullebanen med ny adkomst til terminalen syd for rullebanen.
Utbyggingsinitiativene krever en ny godkjent reguleringsplan for området og en konsekvensutredning.. En ferdig plan vil foreligge rundt mars 2007. Rammen for arbeidet er satt til 1 million kroner.
Både for Vest- Agder fylkeskommune og for Agderrådet er utvikling av Kjevik lufthavn et strategisk satsingsområde. Fylkeskommunen er for øvrig også med på å finansiere lønn for en egen markedsføringsstilling på Kjevik.

av Torkelsen, Jan, publisert 9. mai 2006 | Skriv ut siden