-Dette er et viktig steg videre og det er absolutt en viktig del i alle folks liv. Det er stort at dette anlegget er etablert i Farsund og jeg håper at Gasnor fortsatt vil bygge ut anlegg i Norge, sa fylkesordfører Thore Westermoen da han i går, sammen med Farsunds ordfører Margit Brøvig åpnet en mottaksterminal for nedkjølt flytende naturgass i Lundevågen i Farsund. Det nye anlegget gjør det nå mulig å forsyne Sørlandet med ren naturgass.
 

Det er Gasnor A/S som har bygget det nye mottaksanlegget. Det har fra tidligere stått en gasstank på stedet. Denne har forsynt Elkem Aluminium gjennom en rørforbindelse i godt over et år. Nå er anlegget utvidet med to tanker som hver rommer 500 kubikkmeter. Anlegget forsynes av en gasstanker som anløper hver femte dag. Gassen blir distribuert videre av i alt sju tankbiler.

av admin, publisert 16. mai 2006 | Skriv ut siden