-Mangfoldet i befolkningen er en viktig ressurs, og Vest-Agder fylkeskommune vil bidra til at ressursen tas i bruk. Sammen med Agderrådet, Aust-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og andre samarbeidspartnere vil vi arbeide videre for at minoritetsbefolkningen skal få bedre tilgang til arbeidsmarkedet. Vi vil fortsette arbeidet for å utvikle likeverdige offentlige tjenester, ikke minst innen tjenester for barn, unge og familier. Det er mulig å finne styrken i mangfoldet, og vi skal gjøre vårt, sa fylkesordfører Thore Westermoen da han i dag talte på et lanseringsarrangement for boken: Å finne styrken i mangfoldet”

 

Håndboken ” Å finne styrken i mangfoldet”, som er den viktigste publikasjonen til Match-prosjektet, er nå klar til å distribueres nasjonalt. Det er rådgiver Lisbeth Reed i Vest-Agder fylkeskommune som har skrevet boken. Den er skrevet som et verktøy for å gjøre offentlige tjenester like gode for minoriteter som for andre. Boken er for ansatte som arbeider med barn, unge og familier.

-Det er viktig for en fylkeskommune å kunne påta seg rollen med å utvikle verktøy som skal Fylkesordføreren og Lisbeth Reedbrukes nasjonalt. Det kjennes spesielt meningsfylt på et så viktig felt som dette. I fjor høst ble opprøret i Paris’ forsteder en tydelig vekker, og en påminnelse om hvor vi ikke vil. Offentlig sektor har klare oppgaver i inkluderingsarbeidet. En av disse handler om å sørge for god match mellom våre tjenester og brukerne. Barn, unge og familier med minoritetsbakgrunn har krav på likeverdige offentlige tjenester fra skoler, barnehager, barnevern og andre etater. Match har samarbeidet nært med første linje i disse tjenestene for å lage et praktisk verktøy.

Match-prosjektet er ikke et blaff i vår region. Vest-Agder har en fylkesplan som inneholder et eget kapittel om etnisk mangfold og likeverd. Det forplikter oss til å prioritere dette arbeidet, sa fylkesordføreren.

-Vi er en region med stort etnisk mangfold. Befolkningen har bakgrunn fra nesten 140 forskjellige land, og selv om det er storbyen Kristiansand som uten sammenlikning har størst innvandrerbefolkning, så bor det innvandrere i alle kommuner på Sørlandet. Sørlandet har også en viktig etnisk minoritetsgruppe som har vært her i flere hundre år: Romanifolket ble ofte kalt for ”fanter” i vår landsdel, og det er synd å si at mennesker av det folket har fått en god og likeverdig behandling av det offentlige, sa Westermoen som også viste til at Vest-Agder fylkeskommune også støtter det viktige forprosjektet for Internasjonalt hus i Kristiansand, som har pågått denne våren. -Dette kan bli et viktig veksthus for hele regionen, sa fylkesordføreren.

av Torkelsen, Jan, publisert 5. mai 2006 | Skriv ut siden