Fylkesordføreren går inn for lik grense for flere etater og at det er mange praktiske grunner til å følge samme geografiske inndeling av regionene som for de statlige helseforetakene. Men i tillegg kan det være gode grunner til å trekke ut Oslo som egen region. I dag tilhører Oslo Helse Øst.
Nyborg understreker at dette regionmønsteret også gjelder for veietaten. Skatteetaten skal organiseres på samme måte. Politisk sett blir det, etter fylkesordførerens oppfatning, mest praktisk å satse på et forvaltningsnivå som følger de samme geografiske grensene.
Torill Selsvold Nyborg uttaler seg også til Bergens Tidende om hvilke saksområder hun ønsker at regionene skal få hånd om: -Hele samferdselssektoren, kultur- og skolesektoren. På litt sikt vil jeg også tro at ansvaret for sykehusene bør føres tilbake til regionene. Det bør være realistisk innen en tiårs periode, sier hun.

av Torkelsen, Jan, publisert 29. mai 2006 | Skriv ut siden