To av strekningene ligger på østsiden av Fedafjorden. Den lengste er på 12 kilometer. Den strekker seg fra Faret bru på Liknes i Kvinesdal sentrum langs fjorden til Rørvikkrysset. Denne strekningen inngår nå i riksvei 465 og omklassifiseres til fylkesvei. I samme området omklassifiseres en veistrekning på ca 1 kilometer fra Rørvikkrysset til Opoftekrysset fra fylkesvei til kommunal vei.
De to andre veistrekningene saken omfatter ligger på vestsiden av fjorden. Den ene, som i dag er på E-39, går fra Hangelandsvika ved Kvina Verft hvor det anlegges en ny rundkjøring og til dagens avkjørsel til Feda. Strekningen på ca 1,4 kilometer omklassifiseres til fylkesvei. Den andre går også på dagens E-39 og strekker seg i en lengde på 1,1 kilometer fra Fedakrysset til et nyanlagt kryss på Svindland. Også denne strekningen omklassifiseres til fylkesvei.

av Torkelsen, Jan, publisert 9. mai 2006 | Skriv ut siden