Det skjer mye på og rundt Kjevik lufthavn for tiden. Nye sikkerhetskrav fra EU krever utvidelse av rullebanen i både lengde og bredde. Det er også mange utbyggingsplaner på og omkring flyplassen. Dette gjelder blant annet utenlandsterminal, parkeringshus og nytt tårn. Videre er det planer om lokaliteter til eventuell fremtidig flygerutdanning og et mulig nytt hotell. Forsvaret ønsker også å foreta en planmessig gjennomgang av deres areal. Det arbeides i tillegg med å samordne utvidelsen av rullebanen på Kjevik med ny adkomst til terminalen syd for rullebanen. Fylkeskommunen leder dette samordningsarbeidet.
Utvikling av Kjevik lufthavn er et strategisk satsingsområde for Vest- Agder fylkeskommune og for Agderrådet. Derfor arbeider fylkeskommunen aktivt i Kjevikrådet og andre grupperinger for å øke aktiviteten og antall reisende over Kjevik. Fylkeskommunen er blant annet med på et spleiselag til lønn for en egen markedsføringsstilling på Kjevik.
For å klargjøre for ulike utbygginger er det nødvendig å få utarbeidet en ny godkjent reguleringsplan for området. I henhold til revidert plan og bygningslov er det også krav om en konsekvensutredning.. Under ledelse av Kristiansand kommune og i samarbeid med Avinor og Vest- Agder fylkeskommune er det utarbeidet et program for en konsekvensutredning. Forslaget er godkjent av byutviklingsstyret i Kristiansand til offentlig høring i seks uker. Parallelt er det sendt innbydelse til tre lokale konsulenter for tilbud. Oppstart av arbeidet vil skje i juni umiddelbart etter høringsfristens utgang. En ferdig plan vil foreligge rundt mars 2007. Rammen for arbeidet er satt til 1 million kroner som finansieres gjennom en tredeling mellom partene.

av Torkelsen, Jan, publisert 3. mai 2006 | Skriv ut siden