I går ble det kjent at kommunal- og regionalminister Åslaug Haga møter motstand og betenkeligheter fra enkelte internt i hennes eget parti vedrørende regionreformen. Hun slår i dag tilbake og sier til avisen Nationen at det er underlig at ikke tillitsvalgte er opptatt av å gjennomføre partiets program. - Jeg mener at vi har en historisk mulighet til å desentralisere Norge og skape regional motmakt til det vi til alle tider har omtalt som Oslo-makta. Det vil være synd om vi skulle gi fra oss den muligheten vi nå har til å gjennomføre klare målsettinger som ligger nedfelt i vårt stortingsprogram, sier hun.

På landsmøtet i fjor programfestet Senterpartiet å utvikle et sterkere regionalt forvaltningsnivå. Nå gir flere av regionmotstanderne uttrykk for at det blir større avstand mellom folk flest og de nye regionhovedstedene. Partileder Haga avviser at det er snakk om å lage store regioner. -Vi er inne i en prosess nå hvor vi ser på hvilke oppgaver som skal ligge på det regionale nivået. Først når det er gjort, skal vi se på størrelsen på regionene, sier hun til Nationen. -Poenget er at vi mener at det er viktig med et robust mellomnivå for å bidra til desentralisering. Det er jo ikke det viktige om en kaller det fylkeskommune eller regioner, presiserer hun.
- Alternativet til regionreformen er ikke at ingenting skjer, men en tonivåmodell. Da blir konsekvensen et stort statlig byråkrati og et massivt press for å slå sammen kommuner, sier Haga avslutningsvis til Nationen.

av admin, publisert 23. mai 2006 | Skriv ut siden