-Jeg kan ikke se hva man vinner på nye regioner. Selv er jeg overlege og har erfaring fra regionaliseringen av sykehusene. Istedenfor å ha ett helsedirektorat, har man fått fem regionale etater. Det har ført til mer forskjellsbehandling. Jeg er redd det samme vil skje med nye regioner, sier Trond Holm, leder i Halden Sp til Nationen. Han er en av flere i Sp som nå kommer med innvendinger mot regionreformen.

I slutten av april sa tidligere Sp-leder, Nei til EU-dronning og nå fylkesmann i Østfold Anne Enger Lahnstein til Aftenposten at hun er svært skeptisk til planene om store regioner.
- Jeg tror regionreformen vil føre til en gigantisk sentralisering. Dette er en av de største reformene i vår tid. Når kommunesammenslåing blir lagt ut til folkeavstemning, bør iallfall denne reformen ut til folkeavstemning, sier Amund Krog, styremedlem i Marker Sp til Nationen.
- Du kan betrakte meg som en motstander av hele regionreformen. Her i Østfold sitter vi med ryggen mot svenskegrensen. Det vil være en ulykke for Østfold å bli slått sammen med Oslo, sier nestleder i Østfold Sp, Hans Ek til samme avis.
Også leder leder i Møre og Romsdal Sp Anne-Kristin Sørvik er skeptisk: - I Møre og Romsdal ønsker vi å beholde dagens enhetsfylke heller enn å innføre nye regioner. Vårt fylke har et sterkt næringsliv og landbruk. Vi løser oppgavene innenfor dagens fylke godt, sier hun til Nationen.
Sp’s fylkesledere i både Finnmark og Nord-Trønderlag hevder at de er avventende til oppgavefordelingen i reformen. De vil ikke at deres eget fylke skal slås sammen med andre fylker i etterkant av oppgavefordelingen. -Vi ønsker en egen Finnmarksregion. Vi har erfart at det er tøft å nå gjennom med våre krav i den nordnorske helseregionen. Med større regioner blir det flere områder som blir distrikter, sier leder i Finnmark Sp, Vidar Lund. -Det er ikke noen veldig oppslutning i Nord-Trøndelag om å blir slått sammen med Sør-Trøndelag. Vi har en fylkeskommune som fungerer godt, og store kraftinntekter, sier fylkesleder i Nord-Trøndelag Sp, Erik Seem. Han har tro på reformen, hvis det blir delegert flere oppgaver til de nye regionene. Men han er likevel skeptisk til å få mer tilknytning til Trondheim: -Det er 20-30 mil fra mitt hjemsted til Trondheim. Det er langt, sier han.

av Torkelsen, Jan, publisert 22. mai 2006 | Skriv ut siden