Regjeringen legger i Kommuneproposisjonen opp til en vekst i de frie inntektene for 2007 på mellom 2 og 2,5 milliarder kroner. Sammen med satsingen i 2006-budsjettet og justeringene i Revidert Nasjonalbudsjett gir dette vekst på 8 milliarder kroner over to år. Behovene i kommuner og fylkeskommuner er imidlertid fortsatt store. Det er også et godt stykke igjen før regjeringen når sine uttalte ambisjoner, skriver KS landsstyre i en uttalelse på KS nettsider. 

av Torkelsen, Jan, publisert 24. mai 2006 | Skriv ut siden