Da fylkesutvalget i dag besøkte Farsund ble Listerpakken et hovedtema i et fellesmøte med representanter fra kommunens formannskap. Veiforbindelser både i, til og fra Farsund er viktige elementer i pakken som skal bidra til bedre fremkommelig kvalitetsmessig, tidsmessig og sikkerhetsmessig i regionen. Nye signaler fra Statens Vegvesen og fra sentrale veibudsjettforslag for 2007 gir grunnlag for at en i Farsund frykter at flere prosjekter i kommunen prioriteres lavt. Fellesmøtet viste at dette vil både kommunen og fylkeskommunen gripe fatt i for å få endret.
 

av Torkelsen, Jan, publisert 9. mai 2006 | Skriv ut siden