Kunnskapsdepartementet oppnevnte på nyåret i  fjor en arbeidsgruppe for å gjennomgå opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen. Den har nå lagt frem sine forslag til endringer som blant annet berører yrkesopplæringsnemndenes arbeid. Forslagene blir nå sendt på høring til alle berørte parter, blant annet fylkeskommunene, med høringsfrist 15. september -06. Deretter tar departementet sikte på å utarbeide forslag i en odelstingsproposisjon som kan fremmes for Stortinget før påske i 2007.

I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet går det frem at arbeidsgruppen foreslår at yrkesopplæringsnemndene særlig skal arbeide med kvalitetsutvikling, dimensjonering, rådgivning og regionalt uviklingsarbeid. Videre skal nemndene ha hele fag- og yrkesopplæringen som sitt arbeidsområde og den skal kunne uttale seg i alle saker som har betydning for fag- og yrkesopplæringen, før fylkeskommunen treffer vedtak i saken.
Se høringsdokumentene her

av Torkelsen, Jan, publisert 19. mai 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer
 • Mandal Vgs
  av jto, 08.10.19

  Ombygging av avdeling for hverdagslivstrening på Mandal videregående skole blir avklart i økonomiplanen

  Les mer