I revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til kalking med 18 mill kroner. Det innebærer at kalkingen vil fortsette i alle de 23 lakseelvene hvor kalking er igangsatt. I listen over nasjonale kalkingsprosjekter som Miljøverndepartementet nevner i en pressemelding i tilknytning til saken er det fire vassdrag i Vest-Agder. Disse er: Audna, Kvina, Lygna og Mandalselva. Også Tovdalsvassdraget som stort sett ligger i Aust-Agder, men som har sitt utløp i Kristiansand, er med på opplistingen.
 

av Torkelsen, Jan, publisert 12. mai 2006 | Skriv ut siden