Fylkesrådmann Tine Sundtoft og regionalsjef Kjell Abildsnes foreslår nå at Vest-Agder fylkeskommune skal opprette en kulturminnevernpris for å profilere innsatsen som skjer i fylket innenfor kulturminnevernet på en positiv måte. Det legges opp til at prisen deles ut første gang for 2006 og at det hvert år kan deles ut en eller flere priser. Det avsettes 60.000 kroner til premiering. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø, som vil få ansvar for å dele ut prisen, gikk i dag enstemmig inn for at prisen opprettes. Fylkesutvalget fatter endelig avgjørelse 6. juni.

 

Fylkeskommunens arbeid med kulturminnevernet i fylket er sterkt prioritert de siste årene. Stadig flere ser på fylkets kulturminneskatt som en ressurs det er verdt å ta vare på og være stolte av. En vellykket kulturminneforvaltning er avhengig av at befolkningen er opptatt av dette. Og det er mange grunneiere, bedrifter og organisasjoner som av egeninteresse engasjerer seg. Fylkesrådmannen og regionalsjefen er kommet til at de vil foreslå en pris for å belønne denne innsatsen og dermed profilere fylkeskommunens kulturminnevern på en positiv måte.

av Torkelsen, Jan, publisert 1. juni 2006 | Skriv ut siden