Tonstad IL har søkt Sirdal kommune om finansiell støtte til utbygging av Feed skiarena. Kommunestyret har nå vedtatt å yte et tilskudd på 2,3 millioner kroner til å utvikle skianlegget.  Anlegget blir nyttet av mange brukergrupper, men er spesielt viktig for Sirdal videregående skole i forhold til rekruttering til skolen og som læringsarena for elevene som satser på langrenn og skiskyting. Når utviklingen av anlegget blir ferdig vil det fremstå som et av de tre beste i Europa.

 

av Torkelsen, Jan, publisert 4. mai 2006 | Skriv ut siden