I Kommune-proposisjonen, som ble lagt frem fredag, opprettholder regjeringen at det til høsten vil bli lagt frem en stortingsmelding med hovedfokus på ansvars- og oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene. Det vi deretter bli lagt opp til drøftinger lokalt og regionalt om fremtidig inndeling frem til sommeren 2007. Regjeringen tar så sikte på å legge frem en odelstingsproposisjon om geografien knyttet til nye regioner våren 2008. Det stadfestes at regionreformen skal iverksettes 1. januar 2010.

 

I Kommuneproposisjonen understrekes det at forvaltningsreformen er en viktig del av regjeringens fornyingsarbeid i offentlig sektor. Hovedformålet med reformen er å sikre en velfungerende offentlig sektor på tre nivåer.
Det pekes på at reformen skal være et reelt svar på utfordringene fylkeskommunen i dag har knyttet til legitimitet, handlekraft og rollen som regional utviklingsaktør. Reformen må få et omfang som sikrer en varig løsning for det regionale nivået.

av Torkelsen, Jan, publisert 15. mai 2006 | Skriv ut siden