-Det er ikke ofte jeg roper hurra på 18. mai. Det gjorde jeg i går da jeg hørte at et det nå er på plass et spleiselag for de gjenstående arbeidene på  D/S Hestmanden. Det betyr uendelig mye å kunne si til krigsseilerne at ”nå har vi båten”, sier tidligere fylkesordfører og leder av styret for Stiftelsen Hestmanden Ludvig Hope Faye. Staten vil frem til 2008 bidra med ytterligere om lag 25 millioner kroner for at skipet kan bli ferdig restaurert og tilrettelagt for publikum.
 

- Med denne avtalen har vi funnet en hensiktsmessig løsning for å finansiere arbeidet med å tilrettelegge D/S ”Hestmanden” for formidling til publikum samtidig med at den antikvariske istandsettingen av fartøyet sluttføres, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy og kultur- og kirkeminister Trond Giske.
D/S ”Hestmanden” ble bygget i 1911. Skipet er det eneste bevarte lasteskipet i verden som harhestmanden gått i konvoifart under to verdenskriger. Ved endt istandsetting skal D/S ”Hestmanden” i størst mulig grad fremstå slik den gjorde i perioden 1947-1955. Istandsettingsarbeidene utføres ved Bredalsholmen Dokk og fartøyvernsenter i Kristiansand.
Miljøverndepartementet har i perioden 1995-2005 bevilget 43 millioner kroner til antikvarisk istandsetting av D/S ”Hestmanden”. Med forbehold om årlige vedtak i Stortinget vil Miljøverndepartementet gi ytterligere inntil 13,5 millioner kroner i perioden 2006-2008.
Kultur- og kirkedepartementet vil gi investeringstilskudd til tilrettelegging av D/S ”Hestmanden” for økt tilgjengelighet og formidling til publikum. Et av vilkårene for tilskuddet er at Stiftelsen Hestmanden dokumenterer hvordan den blir en del av Vest-Agder-museet eller et annet museum som inngår i det nasjonale museumsnettverket. Med forbehold om årlige disponible spillemidler til kulturbygg vil Kultur- og kirkedepartementet i perioden 2007-2008 gi 12 millioner kroner til slik tilrettelegging.
Ludvig Hope Faye er enig i at Hestmanden er for liten til å stå alene. –Det må nå vurderes hvilken tilslutning som er den beste for driften av Hestmanden som et ambulerende nasjonalt museum, sier han.
-Med disse tilskuddene åpner vi for at arbeidene kan ferdigstilles i løpet av 2008 slik at fartøyet kan tas i bruk til å formidle norsk maritim kultur og krigsseilernes historie, sier Bjørnøy og Giske.
-Og jeg må bare utrope hurra, hurra, hurra på krigsseilernes vegne, sier Hope Faye.
Bredalsholmen-dokka

av admin, publisert 19. mai 2006 | Skriv ut siden