Vest-Agder fylkeskommune har inngått en samarbeidsavtale med Statsarkivet i Kristiansand om privatarkivarbeid i fylket. I følge avtalen skal fylkeskommunen være kontaktformidler og økonomisk bidragsyter mens Statsarkivet skal inneha det faglige ansvaret.

Det finnes ca. 300 hyllemeter privatarkiver i over 30 bevaringsinstitusjoner i Vest-Agder (kommunemagasiner, museer, biblioteker og historielag/ lokalhistorisk samling). I tillegg oppbevarer Statsarkivet ca. 1500 hyllemeter privat arkivmateriale. Statsarkivet i Kristiansand spiller dermed en spesiell rolle i forvaltningen av privatarkiver i fylket. Vest-Agder fylkeskommune ønsker gjennom samarbeidsavtalen med Statsarkivet i Kristiansand å sikre bevaring og formidling av viktige private arkiver i Vest-Agder.
Statsarkivet – faglig ansvar
I utkast til avtale påtar Statsarkivet seg et faglig ansvar for privatarkivarbeidet i Vest-Agder. Det innebærer at Statsarkivet vil være et fylkeskoordinerende organ med ”overordnet ansvar for at bevaringsverdige private arkiver i fylket blir samlet inn, ordnet og katalogisert, oppbevart forsvarlig og gjort tilgjengelig for bruk.” Konkret tar Statsarkivet ansvar for følgende arbeidsoppgaver:
a) ta imot og oppbevare privatarkiver i Statsarkivets magasiner samt ordne, katalogisere og tilgjengeliggjøre disse arkivene for publikums bruk,
b) veilede private arkivskapere/ arkiveiere om bevaring av privatarkiv,
c) veilede og lære opp andre aktører i fylket som vil oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiv i henhold til Riksarkivarens retningslinjer,
d) motta standardiserte katalogopplysninger om privatarkiv som oppbevares ved depotinstitusjoner i Vest-Agder, dataregistrere disse opplysningene og sende dette inn til nasjonal samkatalog for privatarkiv.
Vest-Agder fylkeskommune – kontaktformidler og økonomisk bidragsyter
Vest-Agder fylkeskommune ved Regionalavdelingen får tildelt en rolle som bindeledd og kontaktformidler mellom Statsarkivet og andre aktører i Vest-Agder som arbeider med bevaring av privatarkiver. Fylkeskommunen skal også ha et økonomisk ansvar ved å:
a) finansiere opplæringstiltak som Statsarkivet utfører overfor lokale aktører og depotinstitusjoner i Vest-Agder som vil arbeide med privatarkiv,
b) gi økonomiske tilskudd til depotinstitusjoner i Vest-Agder som arbeider seriøst med privatarkiv, forankret i fylkeskommunens tilskuddsavtaler og i henhold til vedtatte budsjett.
Ansvarsfordelinga mellom fylkeskommunen og Statsarkivet som avtalen skisserer, er hensiktsmessig og i tråd med Riksarkivarens retningslinjer for arbeidet med privatarkiver.
Den praktiske innsatsen på privatarkivfeltet bør trappes opp, i og med at det finnes over 30 små bevaringsinstitusjoner for privat arkivmateriale, de fleste med lite tilfredsstillende bevaringsforhold. Forlengelse av den treårige avtalen med Statsarkivet om 50 % stilling som papirkonservator med ansvar for Katedralskolens boksamling og bistand til Sørlandets Kunstmuseum bør også sees i denne sammenhengen. Tilstanden tilsier at det er stort behov for slike tjenester i hele fylket.
Det synes som om hovedstrukturen på arbeidet med papirarkiver i fylket er funnet gjennom Statsarkivets faglige ansvar og fylkeskommunens ansvar som kontaktformidler og økonomisk bidragsyter. Det gjenstår imidlertid et stort praktisk arbeid med dette materialet i hele fylket.
Vest-Agder fylkeskommune bør gjøre den midlertidige avtalen med Statsarkivet permanent samt følge opp fylkeskommunens treårige avtale om stillinga innen papirkonservering.

av Holbek, Rune, publisert 12. juni 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer