Arild Eielsen 06febr-Hensikten er å få en vurdering av hvordan befolkningen i Norge vurderer Sørlandet. Agderrådet har et mål om bedre markedsføring av landsdelen, og for å få en målrettet markedsføring er det godt å vite hva de der ute mener om oss. Jeg håper markedsføringsdelen kan bli en positiv sak for å rekruttere arbeidskraft med høyere utdannelse til landsdelen - noe som kan bli en utfordring framover, sa fylkesrådmann Arild Eielsen (bildet) i Aust-Agder fylkeskommune til NRK-Sørlandet nylig. Aust-Agder fylkeskommune har for tiden sekretariatsansvaret for Agderrådet.
I følge Agderposten har omdømmeprosjektet i første omgang en kostnadsramme på 700.000 kroner. Avisen skriver at Sparebanken Sør vil finansiere 200.000 kroner og at Kristiansand kommune også vil støtte det.

av admin, publisert 2. mai 2006 | Skriv ut siden