I overkant av hundre personer ble i går med på søndagstur for å høre fylkeskonservator Frans Arne Stylegar snakke om fortidsfunnene på Sande med god hjelp av Inge Eikeland. Turen gikk fra det gamle kommunehuset på Sande i Herad til utgravningene ved innkjørselen til Herad og deretter videre til Herad kirke og Log med Listamuseet og Fylkeskonservatoren i Vest-Agder som arrangører.

Stylegar snakket naturlig nok om den vakre relieffspenna som ble gravd opp på Sande i fjor. Graven den lå i ble derimot funnet i 2001-2002. I samme grav ble det også funnet rester av bein fra en kvinne og rester av klærne hennes. Det skal bare ha ligget en kvinne i denne grava. Kanskje ikke så rart at turen i går fikk navnet «Sandekvinnens rike».
Luftfoto fra Briseid til Listeid.Foto: Tom Heibreen, Kulturhistorisk museum
Luftfoto fra Briseid til Listeid.
Foto: Tom Heibreen, Kulturhistorisk musum

av admin, publisert 9. juni 2006 | Skriv ut siden