Torsdag 11. mai gjennomføres det en stor kampanje i og rundt Kristiansand for å få flere til å bruke buss. Budskapet er: SPAR BILEN-TA BUSSEN for bilens skyld. Budskapet presenteres på en iøyenfallende måte ved at blant annet et tjuetalls biler som er pakket inn i bobleplast med budskapet på plakat er utplassert på strategiske steder i og omkring Kristiansand. -I tillegg kommer en rekke andre kampanjeelementer, sier markedssjef Inge Os i Vest-Agder Kollektivtrafikk.

 

Os opplyser at kampanjen er et ledd i en satsing på markedsføring av kollektivtrafikken gjennom Areal og transportprosjektet i Kristiansandsregionen (ATP). Vest-Agder Kollektivtrafikk , Bussen og ATP samarbeider om satsingen. –Det er et mål at flere ikke benytter bilen på småturer. 12.5 prosent flere passasjerer har spart bilen og reist med bussen i år. Det kan være fornuftig å spørre seg hva en bruker bilen til? Hva er lettvint og hva er fornuftig, sier markedssjef Inge Os.

av Torkelsen, Jan, publisert 11. mai 2006 | Skriv ut siden