Fylkesvalgstyret i Vest-Agder har fått tilsendt brev fra leder Kirsten Sundbø i Vest-Agder fylkeslag av Vestlandske blindeforbund angående tilrettelegging av fjorårets stortingsvalg for synshemmede. Etter at organisasjonen har tatt opp temaet på et medlemsmøte skriver Sundbø at det ble gitt mange positive tilbakemeldinger. -Særlig fremhevet medlemmene den imøtekommenhet og hjelpsomhet de ble møtt med. Punktskriften ble også satt stor pris på, skriver hun.

 

De fleste som deltok på møtet der temaet ble tatt opp var fra Kristiansand. Det var også noen få fra nabokommunene til stede.
Medlemmene kom også med forslag til ting som kan bedres. Partinavnene kan med fordel skrives noe større og med skarpere skrift ettersom partifloraen øker. Vedkommende som påpekte dette klarte å lese partinavnene, men det hadde gått fortere og lettere å få øye på den riktige lista med litt bedre skrift. Stemmesedlene i hyllene er også plassert svært nær hverandre. For enkelte medfører det vanskeligheter med å holde dem fra hverandre.

av Torkelsen, Jan, publisert 3. mai 2006 | Skriv ut siden