Agder IKT-Senter, som er et medlemsnettverk av IKT-bedrifter i Agder der HiA og Agder Energi også deltar, har i et samarbeid med Agderforskning startet EU-prosjektet EASIER. Prosjektet har som målsetting å hjelpe små og mellomstore bedrifter inn i EUs forskningsprogram. Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig å gi 200.000 kroner i finansiell støtte til prosjektet i år og det legges opp til en ytterligere støtte på 250.000 kroner senere. Prosjektet ledes av Agder IKT-Senter og Agderforskning og omfatter et samarbeid med 16 regioner i 12 land.


 

Det settes som forutsetning for fylkeskommunens finansielle bidrag at prosjektet får støtte fra EU, for å hjelpe små og mellomstore bedrifter inn i EUs forskningsprogram og at prosjektleder kan dokumentere fullfinansiering av kapitalbehovet i 2006. Det legges opp til støtte fra fylkeskommunen over en periode på to og et halvt år og innenfor en samlet ramme på kr. 450.000,-, som en andel på 10,8 prosent av et samlet prosjektbudsjett på inntil 4.159.200 kroner. Eventuelle bevilgninger i 2007 og 2008 vil være avhengig av fremdrift, resultater og erfaringer, som kan høstes fra prosjektet.
EASIER- prosjektet, som startet opp i oktober i fjor, har fått bevilget i alt henimot 1,5 millioner euro (ca 11,9 millioner kroner) over to og et halvt år år. Av dette går ca. 2,76 millioner kroner til Agderregionen.
EASIERs hovedmål er å øke forskningsaktiviteten innenfor IKT-området og styrke konkurranseevnen til små og mellomstore IKT-bedrifter i Europa. I prosjektet er det brukt en vid definisjon av IKT-bedrifter; hvor målgruppen er alle bedrifter, som utvikler IKT-løsninger, eller som er avanserte brukere av IKT.
Herunder finnes følgende delmål:
· Minst 12 bedrifter på Agder skal bli involvert i ulike EU og EUREKA søknader.
· Minst 4 prosjektforslag skal komme fra Agder.
· Totalt for hele prosjektet skal minst 212 små og mellomstore bedrifter involveres i minst 71 prosjektforslag.
Finansieringen fra EU forutsetter egeninnsats fra alle partene som deltar. For Agderregionen utgjør det totalt et beløp i størrelsesorden på 1,4 mill kroner over tre år.
Tolv bedrifter i Agder har allerede meldt sin interesse for prosjektet. Av disse har hittil fire besluttet å delta, og for disse arbeides det med konkrete prosjektforslag. Dette tolkes som utrykk for en positiv interesse for EASIER i landsdelen.

av Torkelsen, Jan, publisert 9. mai 2006 | Skriv ut siden