For 2006 er det over Samferdselsdepartementets budsjett bevilget 50 millioner kroner til en ny tilskuddsordning for bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten. Tilskuddsordningen er en del av oppfølgingen av "tilgjengelighetsprogrammet BRA 2006 - 2009 – bedre infrastruktur, rullende materiell, aktiv logistikkforbedring."
Kristiansand kommune har fått tildelt 3,0 millioner kroner til utbedring av holdeplasser langs bussmetroen. Vest-Agder kollektivtrafikk får 150.000 kroner til informasjons- og markedsføringstiltak vedrørende bussmetro M2. Farsund får 500.000 kroner til opprusting av en holdeplass i Storgaten som er knutepunkt på strekningen Farsund – Kristiansand. Mandal får 600.000 kroner til fire busslommer og tilrettelegging for sykkel og gangvei med busslommer.

av Torkelsen, Jan, publisert 16. juni 2006 | Skriv ut siden