Stortinget har vedtatt et forslag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet om å øke bevilgningen til bredbåndstiltak i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2006 med 50 millioner kroner. Midlene skal fordeles gjennom programmet Høykom-distrikt. Bevilgningen skal bidra til å nå målet fra Soria Moria erklæringen om at alle skal ha tilbud om å knytte seg til bredbåndsnett i løpet av 2007. Fra departementets side uttrykkes det at fylkeskommunene vil ha en sentral rolle for å få til en effektiv utnyttelse av ekstramidlene.

Heidi Grande Røys - miniformatFornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys har i forbindelse med tilleggsbevilgningen sendt brev til alle fylkesordførere som omfattes av støtteordningen. Formålet med brevet er å informere om muligheten til å søke midler til bredbåndsutbygging og å oppfordre fylkeskommunene til å ta en aktiv rolle i den videre bredbåndsutbyggingen. Fylkeskommunene skal bidra til at det fremmes gode søknader. Det vil bli avholdt møter med representanter fra departementet og fylkeskommunene om saken.

av Torkelsen, Jan, publisert 19. juni 2006 | Skriv ut siden