Vest-Agder fylkeskommune skal yte et netto finansieringsbidrag på henimot 7,5 millioner kroner til tredje byggetrinn på Agder naturmuseum og botaniske hage i Kristiansand. Det besluttet et enstemmig fylkesting i dag. Finansieringen forutsettes delt mellom staten, fylkeskommunen og kommunen. Staten har i forbindelse med statsbudsjettet for 2006 forespeilet en totalbevilgning på kr 37 mill. fra 2007 på bakgrunn av en kostnadsramme på kr 61,9 mill.

 

av Torkelsen, Jan, publisert 22. juni 2006 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)