Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø uttrykte seg i dag enstemmig enig i at det arbeides videre med prosjektet ”Porto Franco – Kristiansand kulturelle frihavn” og at det skal fremmes en ny søknad til Miljøverndepartementets verdiskapningsprogram om støtte. Under forutsetning av bevilgning fra Miljøverndepartementet og øvrige finansieringsparter, vil fylkeskommunen ta ansvar for prosjektledelse og finansiering av denne. Innen utgangen av 2007 skal det foretas en rapportering av fremdriften og økonomien i prosjektet før det tas stilling til fylkeskommunens videre engasjement.

 

av Torkelsen, Jan, publisert 16. juni 2006 | Skriv ut siden