Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø godkjente i dag enstemmig at et nytt prosjekt ”Padleguide for Vest-Agder kysten” igangsettes. Prosjektet er en oppfølging av fylkesdelplan for idrett og friluftsliv og vil kunne bidra til å legge forholdene til rette for en miljøvennlig og helsefremmende friluftslivsaktivitet langs Agderkysten. Vest-Agder-kysten har et meget stort potensial knyttet til turpadling. For å kunne utnytte dette er det et stort behov for informasjon om padlemulighetene og nødvendig infrastruktur langs Agder kysten. En padleguide vil kunne bidra til å legge forholdene bedre til rette for turpadling på Agder-kysten.

 
 

I forbindelse med prosjektet vil Vest-Agder fylkeskommune engasjere et eksternt konsulentfirma til å forestå arbeidet med padleguiden. Prosjektperioden vil være fra mai 2006 til november 2007.
Det har tidligere vært arbeidet med å få oversikt over padlemulighetene i Agder. I 2005 ble det igangsatt et prosjekt i regi av Kristiansand og Oppland Turistforening hvor man utarbeidet en padleguide for innlandsvann. Hensikten med guiden var å informere om mulighetene for kanopadling i utvalgte innlandsvann i Agder. Det var for øvrig samme eksterne konsulentfirma som medvirket i det prosjektet.
Padleguiden vil inneholde beskrivelser av ruter som passer for padling med ulik vanskelighetsgrad, enkle ilandstigning- og overnattingsmuligheter avhengig av vind og strømforhold, mulige strekninger med bæring, offentlig infrastruktur knyttet til fastlandet som padlere kan ha nytte av, kart med spesielle tegnangivelser tilpasset padlere og lignende. I tillegg vil guiden inneholde artikler knyttet til friluftsliv generelt, allemannsretten, sikkerhet ved padling med mer.
Det arbeides med å etablere et nettsted som skal ha informasjon knyttet til ”det skandinaviske padleriket”. Padling er nå en svært populær friluftslivsaktivitet langs Sveriges vestkyst og med en guide til Vest-Agder kysten vil dette området også være av interesse for svensker gjennom fergeforbindelsen fra Gøteborg til Kristiansand. I forbindelse med ”det skandinaviske padleriket” er det på sikt ønskelig å legge ut informasjon fra padleguiden for Vest-Agder på dette nettstedet.

av admin, publisert 16. juni 2006 | Skriv ut siden