Sentralstyret i KS nedsatte 2. mars 2005 et KOU-utvalg som fikk i oppdrag å lage en utredning om friere lokal inntektsdannelse. Utgangspunktet for utredningen er det økte presset på lokaldemokratiet og utfordringen slik den er formulert i KS’ strategidokument 2004-2008 vedtatt av Landsstyret:
”Lokalt handlingsrom forutsetter større kontroll over egne inntektsmuligheter og utgifter enn kommunesektoren har i dag. Innbyggerne må derfor i større grad kunne påvirke lokale prioriteringer ved at kommunene og fylkeskommunene kan fastsette egne ambisjoner og skattenivå.”

I dag, 26. mai 2006 kommer følgende melding fra KS om tyrevedtak 16. juni:
Sentralstyret slutter seg til hovedkonklusjonene i "KOU 2005:1" "Egne inntekter for kommunene." Forslaget om at den enkelte kommune får frihet til å øke eller redusere skattøren med inntil to øre vil ha stor betydning for lokaldemokratiet og sammfunnsutviklerrollen. KOU-utvalget bes om å delta i det interessepolitiske arbeidet for å fårealisert forslaget.

av admin, publisert 26. juni 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer