I disse dager foreligger innleggene på fylkeskommunens seminar om ”Eid og drag” i 2004 i trykt form. Vest-Agder inntar en sentral rolle i utforskningen av historiske drageid, først og fremst på grunn av de viktige overgangsstedene ved Spangereid og Listeid. Seminaret i 2004 fant sted i Lyngdal, med utflukter til både Listeid og Spangereid. Den trykte rapporten er i engelsk språkdrakt og har tittelen ”The Significance of Portages”. Boken er på 270 sider og er redigert av Christer Westerdahl.

Fylkesutvalget går inn for å inndele Norge etter den såkalte regionmodellen som det beste gitte alternativet for å delegere oppgaver fra statlig nivå til folkevalgte regioner. Fylkesutvalget forutsetter at at Agder-fylkene inngår i samme region. En større region kan både strekke seg østover og vestover og en må være åpen for mulige grensejusteringer som følge av at hver regions yttergrenser bør falle sammen med naturlige arbeids-, bolig- og serviceregioner. Skulle en forsterket såkalt fylkesmodell vedtas, går fylkesutvalget inn for at Agder blir en region. Agder vil fremstå som en slagkraftig landsdel med felles identitet og god funksjonalitet for innbyggere.

av admin, publisert 12. juni 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer