Regjeringen vil bidra til å styrke utdanningen på det europapolitiske området. Den europeiske dimensjonen vil bli ivaretatt i de nye læreplanene som innføres i forbindelse med Kunnskapsløftet i grunnopplæringen. I læreplanen for samfunnsfag i videregående opplæring heter det at eleven skal kunne gjere greie for EU sine mål og styringsorgan og diskutere Norges sitt forhold til EU. Kunnskapsdepartementets strategi for kompetanseutvikling omfatter tiltak rettet mot lærere og skoleledere og inkluderer også opplæring relatert til nye kompetansemål i samfunnsfag.

Regjeringen vil også arbeide for å styrke kompetansen på lengre sikt. I lys av den betydning utviklingen i EU har for Norge på et bredt spekter av områder, vil det være viktig å bidra til å sikre et godt europaforskningsmiljø, og at resultatene av forskningsprosjektene gjøres allment tilgjengelige. Det er viktig at den europapolitiske dimensjonen også kommer inn i annen forskning der dette er relevant.
Ytterligere informasjonsutveksling med europaforskningsmiljøene, herunder utvikling av kompetansekataloger og oversikter over pågående europaforskningsprosjekter vil også bli vurdert. Årlige Europakonferanser videreføres som et sentralt tiltak i dette arbeidet.
Regjeringen vil styrke synliggjøringen av norsk europapolitikk, blant annet gjennom EØS- finansieringsordningene, programdeltakelse og deltakelse i komiteer og arbeidsgrupper.

av admin, publisert 21. juni 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer