Da fylkestinget i går drøftet de strategier som skal være retningsgivende for fylkesrådmannen når hun til høsten skal utarbeide årsbudsjett for 2007 og økonomiplan for de kommende fire årene ble finansieringen av nytt teater og konserthus i Kristiansand et sentralt tema. Fylkesrådmannen hadde i sitt saksfremlegg foreslått å reservere 50 millioner kroner av et bufferfond til det nye kulturbygget. Ved avstemmingen gikk ni av de 35 representantene imot dette mens de øvrige støttet en slik strategi. De som stemte imot var representantene fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Demokratene.

 

Vidar Kleppe (DEM) fikk støtte fra Frp i en protokolltilførsel med følgende ordlyd: ”Fylkestinget vil med bakgrunn i fylkeskommunens sårbare økonomi skrinlegge fylkeskommunens støtte til teater og konserthus i Kristiansand som i i økonomiplanen er avsatt med 50 millioner kroner av bufferfondet.”
Fylkestinget gikk videre inn for at fylkesrådmannen skal prioritere midler til å gjennomføre en sammenslåing av Kristiansand katedralskole og Gimle videregående skole i Kristiansand. Det skal i den forbindelse utlyses en arkitektkonkurranse. Fylkestinget vil også ha økt prioritet på fylkesveiene og ber om at det innarbeides i budsjettene et årlig bevilgningsnivå på 15 millioner kroner til utbedring og opprustingstiltak. Innen samferdsel må også fylkeskommunens kjente bidrag til Listerpakken innarbeides i økonomiplanen i 2007 og 2008.
Innen utdanning ønsker fylkestinget en styrking av bevilgningene til elever som trenger spesiell oppfølging og retter særlig fokus på ungdom som faller utenfor den videregående opplæringen, også kalt drop-outs.

av Torkelsen, Jan, publisert 21. juni 2006 | Skriv ut siden